Har du sett ljuset?

Med tanke på alla intressanta studier som har presenterats de senaste åren är det lite förvånande att inte fler känner till vilken potential vitamin D har för vår hälsa, och inte heller känner till hur många det är som har brist på detta viktiga vitamin. Bland dem som har hälsa som intresse eller profession verkar kunskapen snabbt ha nått höga höjder, medan de som har sjukdom som profession fortfarande verkar i totalt mörker. Till de senare hör Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och sjukvården. Det som gäller; svenska näringsrekommendationer – SNR för vitamin D, är fortfarande 7,5 µg (300 IE) för vuxna, 10 µg (400 IE) för dem över 60 år (RDI). SNR är baserat på NNR från 2004. Det här är nivåer som anses förebygga rakitis, eller engelska sjukan, och därmed tycks saken vara avklarad.

Det man med säkerhet kan säga är att rekommendationerna inte bygger på uppmätta halter av vitamin D i blodet för ett representativt urval av befolkningen. Det man med fördel mäter är serumnivåer av 25(OH)D, och det är en relevant parameter för vår hälsa. Vitamin D har av sjukvårdssektorn försummats så till den grad att  till och med rakitis nu är på väg tillbaka. Sjukvården har ansett att sjukdomen är utrotad och därmed har det lilla man visste om vitamin D glömts bort.  Att vitamin D egentligen är ett prehormon som också styr våra geners verkan i cellerna har varit känt länge. Det senaste på området är följande studie: Vitamin D found to influence over 200 genes, highlighting links to disease:

Now, in a study whose funders include the Medical Research Council (MRC), the MS Society, the Wellcome Trust and the MS Society of Canada, researchers at the University of Oxford have shown the extent to which vitamin D interacts with our DNA. They used new DNA sequencing technology to create a map of vitamin D receptor binding across the genome. The vitamin D receptor is a protein activated by vitamin D, which attaches itself to DNA and thus influences what proteins are made from our genetic code.

The researchers found 2,776 binding sites for the vitamin D receptor along the length of the genome. These were unusually concentrated near a number of genes associated with susceptibility to autoimmune conditions such as MS, Crohn’s disease, systemic lupus erythematosus (or ‘lupus’) and rheumatoid arthritis, and to cancers such as chronic lymphocytic leukaemia and colorectal cancer.

They also showed that vitamin D had a significant effect on the activity of 229 genes including IRF8, previously associated with MS, and PTPN2, associated with Crohn’s disease and type 1 diabetes.

Jag föreslår att du inte sitter och väntar på att sjukvården ska tala om för dig att du måste se över ditt behov av vitamin D, för det, det kommer att ta sin tid, förmodligen decennier. Vänd dig till friskvården i stället, eller läs på själv.