Screena befolkningen för vitamin D

Varför dyker det upp intressanta saker när jag inte har tid att skriva om dem? Nu är det nämligen dags igen för en debattartikel på hälsoområdet, och det får bli några rader i alla fall. En grupp svenska läkare, mest kirurger, vill screena alla 60-åringar för tarmcancer. Vad är det med läkeriet egentligen? Det här är väl bra kan man tycka, det  blir mer pengar till dem som jobbar med det här och fler kan få bättre liv om deras cancer upptäcks tidigt.

Men missar man inte att se till helheten här, och vad ska man i så fall lägga pengarna på? Cancer i olika former har blivit mycket vanligare i modern tid men kan inte enbart skyllas på att vi lever längre, och vi måste se på andra faktorer som påverkar oss på ett skadligt sätt. Ett av de tydligaste sambanden med en miljöfaktor är den mellan vitamin D och olika former av cancer, däribland tarmcancer. Sedan 1980 har man i många studier sett ett tydligt samband där de med låga vitamin D-nivåer löper betydligt större risk att drabbas, och omvänt.

Visst är det bra att arbeta förebyggande, men varför börja vid 60 när det gäller cancer? Med ett så tydligt samband mellan vitamin D och cancer finns det anledning att göra fler studier och att screena folk i yngre åldrar. Vitamin D-brist är förknippat med en mängd hälsoproblem, och eftersom det är så vanligt i befolkningen ska man nog börja där om man menar något seriöst med folkhälsan.

Nu ska jag ut i solen, och jag satsar på minst 10 000 IU vitamin D.

Vitamin D guards against bowel cancer, research suggests

Higher vitamin D intake needed to reduce cancer risk

Forskning om tarmcancer

Den svenska sjukan II

Somaliska barn ska nu kartläggas i ett forskningsprojekt för att vetenskapligt komma fram till om det finns ett samband mellan vitamin D-brist och förekomsten av autism.

Det här är ju inget nytt, se ett tidigare blogginlägg, Den svenska sjukan. Varför tar det så lång tid och varför gör man inget? Man kan undra hur dumt det får lov att bli i ett modernt och demokratiskt land. Kanske är det själva dumheten som är den svenska sjukan? Det kan inte vara så svårt att konstatera att människor som inte exponeras för solljus får vitamin D-brist. I stället för att hjälpa dem som är mest utsatta för detta, ska man nu forska på dem. Tänk om man först skulle avhjälpa bristen på vitamin D, det känns liksom bättre, och borde vara det logiska alternativet. Det man nu gör verkar inte särskilt etiskt.

I Sverige är det så dumt ordnat att man inte vet hur man ska göra med vitamin D. Det råder kognitiv dissonans på området. Ingen har brist, fast stora delar av befolkningen egentligen har det. Gör man mätningar så märker man det, så det uppmuntras inte till att göra mätningar. Eftersom det inte råder någon brist kan man inte informera om att det råder brist och hur man ska undvika det.  Har man brist ska man ändå inte ta mer än 400 IU vitamin D eftersom man tror att man kan bli förgiftad av överdos. Går man ut i solen blir man garanterat förgiftad eftersom man då lätt får i sig 10 000 IU eller mer, och man får dessutom cancer, och därför avråder man från solen. Undviker man solen får man garanterat brist. Tar man 400 IU har detta en försumbar effekt på vitamin D-status hos en person som har allvarlig brist. Snurrigt eller hur? Man är hjälplöst förlorade i frågan, för att uttrycka det milt.

Svenska myndigheter har inte visat att de tar del av den forskning som är gjord på området de senaste åren, och det är synd för då skulle de ha kunna tänka klart, och folk skulle ha kunnat få bra rekommendationer. Alla kvinnor som vill bli gravida, och de som är det, borde kunna få information om hur viktigt det är med vitamin D under graviditeten och senare för barnet under amningen och även senare när man ger fast föda. Hur svårt kan det vara?

Graviditet och vitamin D

Vitamin D CouncilThe Vitamin D Theory of Autism

Serum levels of 25-hydroxyvitamin D in mothers of Swedish and of Somali origin who have children with and without autism

Low serum levels of 25-hydroxyvitamin D (25-OHD) among psychiatric out-patients in Sweden: relations with season, age, ethnic origin and psychiatric diagnosis

18-årsgräns för charterresa?

Roland Laurent, sakkunnig och pressansvarig, Svensk Solarieförening, och, Kim Wiking, ordförande, Svensk Solarieförening, går till angrepp mot Strålsäkerhetsmyndigheten som vill införa 18-årsgräns för solarier. I artikeln i ”Dags för 18-årsgräns på charterresor?” i Dagens Medicin” hävdar de att det är nonsens att införa en 18-årsgräns eftersom vi alla behöver vitamin D, och att det vore mer relevant att införa 18-årsgräns för charterresor, där en 2-veckorsresa motsvarar 240 solariepass. Ur innehållet:

Det står nämligen klart att vitamin D är ett viktigt skydd mot många svåra sjukdomar, till exempel cancer, hjärt-kärlsjukdomar och benskörhet. Och det enda effektiva sättet att få i sig vitamin D är att sola, ute eller i solarium (vitamin D är egentligen ett hormon, och sådana ska kroppen själv bilda).

Att denna kunskap inte finns ute bland folk, hänger ihop med att vår tillsynsmyndighet Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) aktivt agerat för att dels skrämma folk från solen i allmänhet, dels för att avveckla solariebranschen i synnerhet. SSM anger som grund för sitt agerande en rekommendation från WHO (Världshälsoorganisationen) att uppgradera solariers risknivå till samma kategori som exempelvis asbest eller cigarretter.

Vad man däremot inte nämner är att WHO baserar sin rekommendation på en (1) forskningsrapport. Denna rapport är författad av forskningsinstitutet International Agency of Research on Cancer (IARC).

När det sedan kryper fram att den vetenskapliga ledaren för IARC-rapporten, Adele Green från Australien är betald av l´Oreal, världens största tillverkare av solskyddsprodukter, får vi höra att vi ”misstänkliggör” forskargruppen.

Debattörerna har rätt i mycket, men det är naturligtvis en rejäl partsinlaga med de förenklingar som det och debattartikelsformatet innebär, men absolut läsvärt. Vad Strålsäkerhetsmyndigheten, Socialstyrelesen och Cancerfonden har för åsikt i frågan  om solning vet vi ju sedan tidigare, liksom att deras kompetens på vitamin D-området är obefintlig.

Det här är ytterligare ett område där man av politiska och ekonomiska skäl inte kan hålla sig inom strikta vetenskapliga principer, och det är ju stundtals rena floskler som kommer från de debattörer som indirekt försvarar solkrämsintressena. Det är hög tid för en ärlig vetenskaplig debatt i solningsfrågan, och inte en massa tyckande med närmast religiösa övertoner från lobbyister och myndigheter.

Image attribution.

Reviewartikel: Paleolitisk vs modern västerländsk kost och livsstil


Pedro Carrera-Bastos, Maelan Fontes-Villalba, Charles H. O’Keefe, Staffan Lindeberg och Loren Cordain har publicerat en ny reviewartikel; ”The Western Diet and Lifestyle and Diseases of Civilization”. Det är ett gediget arbete de har utfört, och mycket väl värt en genomläsning. Här står det vi egentligen redan borde veta, att människans ursprungliga och artegna kost, oavsett stora variationer i sin sammansättning, är helt överlägsen den moderna västerländska maten. Här följer författarnas slutsatser (min översättning):

Införandet av en kost och en livsstil som är väldigt olika det som formade den mänskliga arvsmassan under mer än två miljoner år är avgörande faktorer i den omfattande förekomsten av kroniska, degenerativa sjukdomar som är epidemiska i västvärlden. Denna slutsats visar tydligt att fokusering på enskilda diet- eller livsstilsvariabler inte är lämpligt som förebyggande medicinsk strategi.

Mycket riktigt så förutsäger evolutionsteorin att optimalt genuttryck, och i förlängningen ett ökat antal år med god hälsa, även om det inte skulle påverka den genomsnittliga livslängden, inte åstadkoms genom en enskild kost- eller livsstilsförändring, utan snarare genom kombinationen av flera saker, som regelbunden fysisk träning; stresshantering; solexponering i förhållande till breddgrad och hudfärg (för att upprätthålla serumnivå av 25(OH)D över 45 ng/mL och samtidigt undvika de skadliga effekterna av överdriven solexponering); tillräckligt med sömn; undvika tobaksrök; minskad exponering av föroreningar, AGEs, ALEs, och andra föreningar från Maillardreaktioner i mat; och att anamma en kost liknande den som paleolitiska jägare-samlare hade. Som stöd för detta finns fyra färska interventionsstudier på människor och en på djur, som har visat att en kost sammansatt av kött, fisk, skaldjur, ägg, färsk frukt och grönsaker, rötter, rotknölar, nötter och frön, kan vara överlägsen så kallade hälsodieter som ex vis medelhavsdieten.

Här finns mycket att lära. Tänk vad man kan komma fram till när man tar del av det vetenskapen faktiskt visar. Artikeln har inte mindre än 343 referenser. Det kan jämföras med de svenska ”experter” som förespråkar Livsmedelsverkets tallriskmodell, och som inte kan uppge en enda studie med hög evidens som stöder modellen. Det finns inte så mycket mer att tillägga. Det skulle vara djupt ologiskt om den mat och den livsstil som har varit med och utvecklat våra gener inte skulle vara bra för oss.

Det kommer alltid invändningar om det här med makronutrientfördelningen, och visst finns det naturfolk som åt och äter en ursprunglig kost med stora mängder kolhydrater, det är sant. Men inte raffinerade kolhydrater, och inte hela tiden, och inte spannmål, som många i den moderna världen gör. Barn och ungdomar i Sverige får idag 25 % av dagsintaget från skräp som godis, kakor och läskedrycker. De kommer att drabbas av metabola syndromet och många andra problem, men det gjorde/gör inte barnen på Kitava med sin ursprungliga kost.

Personligen blir jag mer och mer övertygad om att vi inte bara ska se på sånt som makronutrientfördelningen, en del mår bra av si och andra av så, utan vi måste börja ta det här med raffinering, tillsatser, GMO, besprutning, och andra miljögifter på allvar – och lika viktigt – se på vad djuren vi äter har ätit, och hur de har haft det och hur mycket mediciner de har fått. Återigen vinner logiken, och vi ska naturligtvis äta naturlig mat. Det är också det som fungerar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Bilden: Staffan Lindeberg Kitava Photos