18-årsgräns för charterresa?

Roland Laurent, sakkunnig och pressansvarig, Svensk Solarieförening, och, Kim Wiking, ordförande, Svensk Solarieförening, går till angrepp mot Strålsäkerhetsmyndigheten som vill införa 18-årsgräns för solarier. I artikeln i ”Dags för 18-årsgräns på charterresor?” i Dagens Medicin” hävdar de att det är nonsens att införa en 18-årsgräns eftersom vi alla behöver vitamin D, och att det vore mer relevant att införa 18-årsgräns för charterresor, där en 2-veckorsresa motsvarar 240 solariepass. Ur innehållet:

Det står nämligen klart att vitamin D är ett viktigt skydd mot många svåra sjukdomar, till exempel cancer, hjärt-kärlsjukdomar och benskörhet. Och det enda effektiva sättet att få i sig vitamin D är att sola, ute eller i solarium (vitamin D är egentligen ett hormon, och sådana ska kroppen själv bilda).

Att denna kunskap inte finns ute bland folk, hänger ihop med att vår tillsynsmyndighet Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) aktivt agerat för att dels skrämma folk från solen i allmänhet, dels för att avveckla solariebranschen i synnerhet. SSM anger som grund för sitt agerande en rekommendation från WHO (Världshälsoorganisationen) att uppgradera solariers risknivå till samma kategori som exempelvis asbest eller cigarretter.

Vad man däremot inte nämner är att WHO baserar sin rekommendation på en (1) forskningsrapport. Denna rapport är författad av forskningsinstitutet International Agency of Research on Cancer (IARC).

När det sedan kryper fram att den vetenskapliga ledaren för IARC-rapporten, Adele Green från Australien är betald av l´Oreal, världens största tillverkare av solskyddsprodukter, får vi höra att vi ”misstänkliggör” forskargruppen.

Debattörerna har rätt i mycket, men det är naturligtvis en rejäl partsinlaga med de förenklingar som det och debattartikelsformatet innebär, men absolut läsvärt. Vad Strålsäkerhetsmyndigheten, Socialstyrelesen och Cancerfonden har för åsikt i frågan  om solning vet vi ju sedan tidigare, liksom att deras kompetens på vitamin D-området är obefintlig.

Det här är ytterligare ett område där man av politiska och ekonomiska skäl inte kan hålla sig inom strikta vetenskapliga principer, och det är ju stundtals rena floskler som kommer från de debattörer som indirekt försvarar solkrämsintressena. Det är hög tid för en ärlig vetenskaplig debatt i solningsfrågan, och inte en massa tyckande med närmast religiösa övertoner från lobbyister och myndigheter.

Image attribution.

3 reaktioner på ”18-årsgräns för charterresa?

 1. Elisabeth mars 21, 2011 / 23:56

  Det finns väl fortfarande två olika typer av solarier, UVA och UVB. Det är UVB som ger/gör D-vitamin.

 2. paleofriend mars 22, 2011 / 06:48

  Jo. Det som användes förr var utpräglade UVA-rör. Det som används idag är också i huvudsak UVA-rör men de har ett överlapp in i UVB-området, och de ger faktiskt en del vitmin D.

  Så finns det en annan typ av UVB-lampa, med i princip bara en våglängd, som används av dem som har psoriasis. Denna är tydligen omgärdad med speciella bestämmelser, och det verkar som om man måste ha intyg från läkare för att få köpa dem.

 3. paleofriend mars 22, 2011 / 08:20

  Man kan lägga märke till att det som solkrämens vänner har ägnat sig åt under många år i solningsfrågan till stora delar är mytbildning, och de menar på fullt allvar att ALL solexponering är farlig och cancerogen. Det finns INTE vetenskapligt belägg för detta och man får ta det för vad det är, skrämselpropaganda. En utmärkt parallell till detta är myten om det livsfarliga mättade fettet, som också har byggts upp utan att det finns några vetenskapliga bevis. I bägge fallen handlar det om saker som är fullständigt naturliga för människan. Nu har det gått så långt att man har börjat inse att undvikandet av solen har lett till att cancer ökar i stället för att minska, och vi kan notera en försiktig svängning i frågan (dock inte i Sverige), se ex vis New guidance on vitamin D recommends midday sunshine.

  I områden med stark solexponering har människor mer pigment i huden och i områden med mindre solexponering har vi mindre pigment, och där har vi vårt naturliga solskydd. Det finns goda grunder för att sola för att få det vitamin D man behöver, och det behövs inte så lång exponering. Att som blekfis ligga och steka sig i många timmar handlar om fåfänga, och inte om vitamin D, och är förmodligen ett risktagande.

  Solkrämens vänner vill naturligvis att vi använder solkräm så mycket som möjligt, men tyvärr har det visat sig att de kemikalier och partiklar som används i dem inte är ordentligt testade och att de inte är bevisat ofarliga för oss. Som vanligt alltså, och man kan inte bortse ifrån att det vi blaskar på oss faktiskt kan bidra till olika former av cancer. En del forskare menar att det inte heller har visats att solkrämer skyddar mot cancer fast de blockerar UV-ljus till viss del.

  Personligen tror jag man ska satsa på att med korta exponeringar utan solskydd (20-30 min) successivt bygga upp pigmentet i huden och att i övrigt använda kläder, hatt och solglasögon som skydd så långt det går.

  Läsning för den som vill börja rota i frågan:

  Friends of the Earth come down hard on nanotechnology – are they right?
  Sun care – Taking the strain
  Sunscreen confusion – is nanoparticle sunscreen safe?
  The Good, the Bad, and the Ugly of Sunscreens
  Nanoparticles used in common household items cause genetic damage in mice
  Exposure patterns of UV filters, fragrances, parabens, phthalates, organochlor pesticides, PBDEs, and PCBs in human milk: Correlation of UV filters with use of cosmetics

Kommentarer inaktiverade.