Nya D-rubriker


Debattartikel i Läkartidningen, ”D-vitaminbrist – vems ansvar?” av Susanne Bejerot, Ann Gardner och Mats Humble

Brist på D-vitamin skapar allvarlig ohälsa – men ingenting görs. Myndig­heter, sakkunniga och politiker bör redogöra för åtgärder som ska vidtas för att komma till rätta med detta allvarliga hot mot folkhälsan, anser författarna.

Physorg: Pregnant women at risk of Vitamin D deficiency

An editorial written by Professor Peter Ebeling of the University of Melbourne and Western Health, identifies pregnant women as a high risk group for getting vitamin D deficiency in pregnancy and other related diseases such as gestational diabetes, putting both mother and baby at risk.

“Evidence has accumulated linking vitamin D deficiency to adverse outcomes in pregnancy, such as preeclampsia, hypertension, higher rates of caesarean section and pre-term delivery,” he said.

He said gestational diabetes mellitus (GDM), is increasingly becoming more common, affecting up to 10% of pregnancies.

“Current evidence strongly supports routine screening for vitamin D deficiency early in pregnancy,” he said.

Sveriges Radio: ”Mörkhyade bör äta extra D-vitamin

Gravida kvinnor i vissa riskgrupper uppmanas från och med nu att äta extra tillskott av D-vitamin. Detta sedan landstinget Sörmland, som ett av de första landstingen i landet, ändrar sina kostråd.

Sveriges Radio: ”Extra D-vitamin till mörkhyade

Det ganska lilla solljus vi har i Sverige räcker inte för att bilda tillräckligt med D-vitamin för det behov man har, säger [överläkare] Agneta Romin.

svt.se: Solen minskar risk för MS

Studien bekräftar det vi länge misstänkt, nämligen att risken att utveckla den allvarliga sjukdomen MS påverkas av hur mycket man vistas i solen. Det säger Tomas Olsson, professor i neurologi vid Karolinska institutet, som lett studien.

Men vi tror inte att solen bara påverkar produktionen av d-vitamin, utan solen tycks även ha en direkt inverkan på vissa celler i huden som påverkar immunförsvaret, säger Tomas Olsson. Vi mätte även nivåerna av d-vitamin hos försökspersonerna och såg ett samband mellan risk för MS, men inte alls lika tydligt som för solning.

Dagens Medicin: Länk mellan typ 1-diabetes och andra autoimmuna sjukdomar

Hos barn med typ 1-diabetes påvisades ofta antikroppar som hör ihop med andra autoimmuna sjukdomar, enligt en amerikansk studie.