Vitamin D och koloncancer


Att vitamin D har en skyddande effekt mot olika former av cancer är välkänt. När det gäller koloncancer finns det många studier som visar att vitamin D hindrar tillväxten av cancerceller. En ny studie har gett mer information om mekanismen för denna skyddande effekt. Vitamin D visar sig ha en helt avgörande roll, liksom vitamin D receptorn (VDR), för att sakta ner inverkan av ett nyckelprotein i cancercellernas utveckling.

This protein, known as beta-catenin, which is normally found in intestinal epithelial cells where it facilitates their cohesion, builds up in large quantities in other areas of the cells when the tumour transformation begins. As a result of these changes, the protein is retained in the cell nucleus, where it facilitate the carcinogenic process, and this is the point at which vitamin D intervenes, or rather, the vitamin D receptor (VDR). ”Our study has confirmed the pivotal role of the VDR in controlling the anomalous signal that sparks off the growth and uncontrolled proliferation of colon cells which, in the final instance, ends up causing a tumour to emerge”, says Héctor Palmer, the coordinator of this study and head of the VHIO’s Stem Cells and Cancer laboratory. He continues, ”The stimulation of this receptor suppresses the action of the beta-catenin protein, intercepting the series of events that change the intestinal cell into a malignant tumour cell.”

Studien utfördes på möss, med och utan VDR, samt på koloncancerceller från människa. Studien visar att allvarlig vitamin D-brist innebär en ökad risk för mer aggressiv koloncancer, och att patienter i begynnelsefasen av denna cancerform med fördel kan behandlas med vitamin D3. När det gäller koloncancer i senare stadier fungerar inte detta då VDR har reducerats kraftigt av cancern.

I videon ovan diskuterar Dr Cedric Garland vitamin D och cancer, och speciellt en ny modell för hur cancer utvecklas; DINOMIT.

Läs mer:

Science Daily: Confirmation That Vitamin D Acts as a Protective Agent Against the Advance of Colon Cancer (citatet)
PLoS ONE: Vitamin D Receptor Deficiency Enhances Wnt/β-Catenin Signaling and Tumor Burden in Colon Cancer

Annonser