Tidigare död med lite vitamin D i blodet

Tidningarna (SvD, DN, GP) har idag en kort TT-sammanfattning av ett pressmeddelande från Sahlgrenska Akademin angående en ny studie som visar ett samband mellan låga nivåer av vitamin D i blodet (25(OH)D) och ökad dödlighet hos äldre män. Sambandet observerades i en studie som huvudsakligen handlar om benskörhet. Helena Johansson berättar:

–Studien visar att män med D-vitaminnivåer i det lägsta intervallet hade mer än dubbelt så hög risk att dö jämfört med män som låg på medianvärdet. Eftersom resultaten är kontrollerade mot ett stort antal bakomliggande faktorer som sjukdomar, läkemedelsbehandling och årstidsvariation, måste sambandet mellan D-vitamin och dödlighet anses starkt, säger Helena Johansson, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Det handlar om en observationsstudie och den kan alltså bara indikera ett faktiskt samband. Man har dock funnit tydliga resultat (hög korrelation) och man ser ett linjärt samband mellan vitamin D-nivå och dödlighet. Störst dödlighet observerades för halter under 50-70 nmol/L, vilket motsvarar mycket allvarlig brist (men inte så ovanligt efter vad vi kan se från andra studier). Vi kan alltså lägga ännu en studie till samlingarna som visar på betydelsen av vitamin D för god hälsa.

Studiens abstract: Low serum vitamin D is associated with increased mortality in elderly men: MrOS Sweden.

Rakit har ökat 400% på 14 år i UK

Rakit, eller engelska sjukan, som beror på mycket allvarlig vitamin D-brist, har femfaldigats i Storbritannien de senaste 14 åren enligt en artikel i Daily Mail: Keeping out of the sun ‘is bringing rickets back’ as cases increase fivefold in 14 years.

The number of British children suffering from rickets has increased fivefold since 1997, figures have revealed.

More than 760 were admitted to hospital last year with the condition, caused by a shortage of Vitamin D – the vital chemical which is boosted by sunlight.

Better nutrition had all but wiped out rickets, which was common in 19th century Britain, but rates have started to rise in the last decade. It is still a major problem in the third world.

Some experts blame its return on parents’ increasing fear of skin cancer, which encourages them to smother their children in sun cream and keep them out of the sun.

Rakit drabbar i huvudsak barn medan allvarlig vitamin D-brist hos vuxna kan leda till osteoporos (benskörhet).

The difference between a prophet and a madman

John Canell har just skrivit en intressant kommentarartikel för British Journal of Nutrition: The difference between a prophet and a madman.

Artikeln är mycket läsvärd och handlar om epidemiologisk forskning, skillnaden mellan fakta och teori, varför det tog så lång tid innan man förstod varför influensa har så stora årstidsvariationer, hur vitamin D kan och bör användas för att komma till rätta med infektioner hos barn, mm mm.