The difference between a prophet and a madman

John Canell har just skrivit en intressant kommentarartikel för British Journal of Nutrition: The difference between a prophet and a madman.

Artikeln är mycket läsvärd och handlar om epidemiologisk forskning, skillnaden mellan fakta och teori, varför det tog så lång tid innan man förstod varför influensa har så stora årstidsvariationer, hur vitamin D kan och bör användas för att komma till rätta med infektioner hos barn, mm mm.

Annonser