Vitamin D-nivåer hos allvarligt sjuka barn

Science Daily tog igår upp en ny studie som publicerats i Pediatrics: The Association of Vitamin D Status With Pediatric Critical Illness.

Det anses vara den första studien som ser på vitamin D-nivåer hos mycket allvarligt sjuka barn. Man har mätt vitamin D-status på över 300 barn som har vårdats på intensivavdelningar på olika sjukhus i Kanada, med ex vis allvarliga infektioner, och andra allvarliga skador och tillstånd som krävde omfattande operationer. Man fann att 3 av 4 barn i gruppen visade sig ha vitamin D-nivåer (25(OH)D) under det som anses vara säkert enligt rådande normer (förmodligen 50 nmol/L = ”allvarlig brist”, vilket egentligen är en mycket låg nivå). Barnen som hade lägst nivåer var sjukare, behövde mera livsuppehållande åtgärder och blev kvar på intensivavdelningarna under längre tid. I gruppen hade 69% nivåer under 50 nmol/L och 23% mellan 50 och 75 nmol/L.

Som så ofta så handlar det om statistik, en observationsstudie, men resultaten är intressanta även om de inte betyder att man vetenskapligt sett kan säga att de problem som barnen hade drabbats av direkt beror på vitamin D-brist.

Enligt Vitamin D Council bör man ha en nivå för 25(OH)D över 125 nmol/L.

2 reaktioner på ”Vitamin D-nivåer hos allvarligt sjuka barn

Kommentarer inaktiverade.