Rakit ökar i Storbritannien

Antalet fall av Rakit har ungefär fyrdubblats under de sista tio åren i Storbritannien, och nu föreslår regeringens chefsläkare att alla barn under 5 år ska få vitamin D-tillskott gratis: Free vitamins for all under-fives advised by chief medical officer. Om inte någon lobby-organisation protesterar så bör det finnas goda möjligheter för att förslaget går igenom. Däremot är det nog helt otänkbart att man skulle ändra de ovetenskapliga råden om att undvika solen till varje pris.

Det här förslaget är intressant, och har ett nyhetsvärde, eftersom det belyser ett allvarligt systemfel inom offentlig hälsorådgivning.