Autism och vitamin D

Om du inte är bekant med John Canells teori om att vitamin D-brist kan leda till autism hos barn, så finns nu möjligheten att läsa om det i en inspirerande artikel: ”New Research on Vitamin D, Part 5: Vitamin D, Autism and Other Childhood Diseases of Modern Civilization”.

Diagrammet ovan visar förekomsten av autism hos barn sedan 1975. Den kraftiga ökningen sammanfaller i tiden med bl a det ökande användandet av solskyddskrämer och att alltmer tid tillbringas inomhus. Det var 1988 som  American Medical Association gav rådet att man alltid skulle undvika solen såvida man inte hade tagit på sig solskydd.

Vitamin D är helt avgörande för immunförsvarets funktion och kan därför vara med och förhindra ex vis autism och autoimmuna sjukdomar som diabetes. När det gäller autism tror jag personligen att det inte bara handlar om genetisk disposition och svagheter i immunförsvaret på grund av ex vis brist på vitamin D, utan också om främmande skadliga ämnen och olämpliga element i kosten, som allvarligt påverkar immunförsvaret. Det råder inget tvivel om att det finns en koppling mellan autism och problem med tarmsystemet, och därmed immunförsvaret.

Vi vet ännu för lite om vad miljöpåverkan och kosten kan ha för inverkan, men vi vet ändå så pass mycket att man vet ungefär på vilka områden man bör tillämpa försiktighetsprincipen. Tyvärr finns det ett mycket hårt motstånd mot att utföra objektiva studier på de här sakerna. Den dagen man ens får nämna att vacciner kan ha några skadliga effekter, utan att bli anklagad för att vara en foliehatt, kanske man kan utföra de studier som behövs för att ge föräldrar ett underlag när de står där i valet och kvalet.

En pågående kartläggning, med självrapportering från föräldrar med helt ovaccinerade barn, har gett mycket intressanta resultat. Men kom ihåg, det här handlar inte om vetenskap, det är bara en kartläggning. Sarah, med bloggen The Healthy Home Economist, har sammanfattat resultaten så här långt (7500 fall) (min översättning):

Mindre än 10% av icke-vaccinerade barn har allergier av något slag. Det kan jämföras med 40% av barn i USA i åldrarna 3-17 som har allergi mot minst en allergen och 22,9% som har en allergisk sjukdom.

0,2% av icke-vaccinerade barn har astma. Det kan jämföras med 14-15% bland vaccinerade barn med astma i Australien, 4,7% i Tyskland och 6% i USA.

1,5% av icke-vaccinerade barn har pollenallergi, att jämföras med 10,7% i Tyskland.

2% av icke-vaccinerade barn hade neurodermatitis. Denna autoimmuna sjukdom finns bland 13% av barnen i Tyskland.

ADHD fanns bara bland 1-2% av de icke-vaccinerade barnen. Det kan jämföras med nästan 8% av barnen i Tyskland med ytterligare 5,9% gränsfall.

Infektioner i mellanörat är mycket sällsynta hos icke-vaccinerade barn (mindre än 0,5%). I Tyskland har 11% problem med detta.

Mindre än 1% av icke-vaccinerade barn hade haft sinusit, bihåleinflammation. Det kan jämföras med över 32% av barnen i Tyskland.

Endast 4 av de icke-vaccinerade barnen, av de totalt 7600 hade allvarlig autism. I alla 4 fallen hade dock modern höga halter av kvicksilver. I USA är det ungefär 1 av 100 barn som har denna neurologiska sjukdom, och 1 av 38 pojkar i Storbritannien.

Alla inlägg om autism.

Annonser

Interview with John Cannell on Vitamin D


Mike Adams på Natural News
har gjort en intervju med chefen för Vitamin D Council, Dr. John Cannell (1 tim 7 min). Mycket bra och informativt!

Vitamin D Council rekommenderar 5000 IU från olika källor för vuxna. I intervjun förklarar Cannell hur oerhört väsentligt vitamin D är för vår hälsa, och att 5 -10 % av våra gener är helt beroende av en hög nivå för att kunna fungera. Han förklarar också hur solskräcken uppfanns av solskyddsindustrin.

 

Reviewartikel: Paleolitisk vs modern västerländsk kost och livsstil


Pedro Carrera-Bastos, Maelan Fontes-Villalba, Charles H. O’Keefe, Staffan Lindeberg och Loren Cordain har publicerat en ny reviewartikel; ”The Western Diet and Lifestyle and Diseases of Civilization”. Det är ett gediget arbete de har utfört, och mycket väl värt en genomläsning. Här står det vi egentligen redan borde veta, att människans ursprungliga och artegna kost, oavsett stora variationer i sin sammansättning, är helt överlägsen den moderna västerländska maten. Här följer författarnas slutsatser (min översättning):

Införandet av en kost och en livsstil som är väldigt olika det som formade den mänskliga arvsmassan under mer än två miljoner år är avgörande faktorer i den omfattande förekomsten av kroniska, degenerativa sjukdomar som är epidemiska i västvärlden. Denna slutsats visar tydligt att fokusering på enskilda diet- eller livsstilsvariabler inte är lämpligt som förebyggande medicinsk strategi.

Mycket riktigt så förutsäger evolutionsteorin att optimalt genuttryck, och i förlängningen ett ökat antal år med god hälsa, även om det inte skulle påverka den genomsnittliga livslängden, inte åstadkoms genom en enskild kost- eller livsstilsförändring, utan snarare genom kombinationen av flera saker, som regelbunden fysisk träning; stresshantering; solexponering i förhållande till breddgrad och hudfärg (för att upprätthålla serumnivå av 25(OH)D över 45 ng/mL och samtidigt undvika de skadliga effekterna av överdriven solexponering); tillräckligt med sömn; undvika tobaksrök; minskad exponering av föroreningar, AGEs, ALEs, och andra föreningar från Maillardreaktioner i mat; och att anamma en kost liknande den som paleolitiska jägare-samlare hade. Som stöd för detta finns fyra färska interventionsstudier på människor och en på djur, som har visat att en kost sammansatt av kött, fisk, skaldjur, ägg, färsk frukt och grönsaker, rötter, rotknölar, nötter och frön, kan vara överlägsen så kallade hälsodieter som ex vis medelhavsdieten.

Här finns mycket att lära. Tänk vad man kan komma fram till när man tar del av det vetenskapen faktiskt visar. Artikeln har inte mindre än 343 referenser. Det kan jämföras med de svenska ”experter” som förespråkar Livsmedelsverkets tallriskmodell, och som inte kan uppge en enda studie med hög evidens som stöder modellen. Det finns inte så mycket mer att tillägga. Det skulle vara djupt ologiskt om den mat och den livsstil som har varit med och utvecklat våra gener inte skulle vara bra för oss.

Det kommer alltid invändningar om det här med makronutrientfördelningen, och visst finns det naturfolk som åt och äter en ursprunglig kost med stora mängder kolhydrater, det är sant. Men inte raffinerade kolhydrater, och inte hela tiden, och inte spannmål, som många i den moderna världen gör. Barn och ungdomar i Sverige får idag 25 % av dagsintaget från skräp som godis, kakor och läskedrycker. De kommer att drabbas av metabola syndromet och många andra problem, men det gjorde/gör inte barnen på Kitava med sin ursprungliga kost.

Personligen blir jag mer och mer övertygad om att vi inte bara ska se på sånt som makronutrientfördelningen, en del mår bra av si och andra av så, utan vi måste börja ta det här med raffinering, tillsatser, GMO, besprutning, och andra miljögifter på allvar – och lika viktigt – se på vad djuren vi äter har ätit, och hur de har haft det och hur mycket mediciner de har fått. Återigen vinner logiken, och vi ska naturligtvis äta naturlig mat. Det är också det som fungerar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Bilden: Staffan Lindeberg Kitava Photos

Vad orsakar diabetes typ 1?


Det handlar om en artikel i dagens SvD: ”Svenskt vaccin ska bromsa diabetes”, och Erik Edlund på bloggen MatFrisk ställer frågan ”Vad kan vara den gemensamma bakomliggande faktor som drar igång den autoimmuna processen?” [som slår ut de insulinproducerande beta-cellerna]. Gå gärna dit och deltag i diskussionen. Jag återger några av mina funderingar också här.

Mänskligheten står inte helt handfallen och ovetande om orsakerna till diabetes typ 1, även om man helst forskar på läkemedel och vacciner. Det finns tydliga samband mellan juvenil diabetes och vitamin D, födselsvikt, och den gravida moderns blodsockerkontroll, för att ta några exempel, och det borde ju kunna ge några ledtrådar.

Saker man ska överväga att undvika ge sina barn är vacciner (där det är möjligt), mjölkprotein, spannmål och soja, raffinerade kolhydrater och frankenfetter som margarin och vegetabiliska oljor.

Amma så länge som möjligt. En helt färsk pilotstudie från USA indikerar att ett högt järnintag (bröstmjölksersättning innehåller höga halter för att öka upptaget) är förknippat med juvenil diabetes, men det var en pilotstudie och man hade inte så bra koll på konfounders, och järn skulle lika bra kunna vara en markör för något annat. Förmodligen spelar miljögifter och många ”lagliga kemikalier” en roll för risken att utveckla sjukdomen.

Så det lutar åt att orsaken till juvenil diabetes har något med den totala stressen på immunförsvaret att göra i kombination med genetiska faktorer. Och det liknar ju på de processer som ligger bakom mycket av andra vanliga sjukdomar idag. Jag tror också att barn idag utsätts för en olycklig kombination av samtidigt överbeskydd och överbelastning av immunförsvaret.

Om jag skulle välja ut några faktorer som skulle ligga bakom den rekordhöga incidensen av juvenil diabetes i de nordiska länderna så skulle det bli överdriven hygien, det myckna mjölkdrickandet, fullkornsreligionen och Karamellkungen. Vad tror du?

Tillägg 19/11:

För förklaring, se kommentar nr 3 nedan.

Ut i solen igen

Efter en veckas kortsemester i Lofoten i Nordnorge tog det en stund att gå igenom allt som hänt på kost- och hälsoområdet vid återkomsten. Man skulle ju tro att en viss stiltje skulle infinna sig i sommarvärmen, men icke. Jag hade hur som helst ett mycket varierande väder, och av erfarenhet hade jag dessbättre med mig kläder för alla årstider. Några riktigt fina vandringar hanns med och det blev en del fiske efter markrill (som plötsligt dök upp – den brukar annars besöka Lofoten i augusti). Det blev några riktigt stora baddare och de hamnade direkt i stekpannan där de surrades i römme (ung. Crème Fraiche). Det smakade himmelskt, färsk stekt makrill är min favorit bland fiskrätterna.

Alla andra har redan skrivit om slakten av The China Study skriven av en lekman och före detta vegan; Denise Minger, och djuret Richard Nikoley har sammanfattat och listat de flesta som har skrivit om det. Själv har jag inte haft tid att läsa genomgången särskilt noggrant, men om kritiken stämmer ser det illa ut för veganer som har köpt Colin Campbells teser där han har demoniserat köttproteiner. Kanske handlar det om allvarligt forskningsfusk, i så fall på höjd med det Ancel Keys åstadkom genom att skrämma hela världen för mättat fett. Det lär bli reaktioner på kritiken, Campbells bok om studien är ju en storsäljare och det handlar säkert om mycket pengar. The China Study har av en annan bloggare analyserats ur samma perspektiv tidigare: Is Wheat Killing Us? Tyvärr används epidemiologi, som är statistik och inte vetenskap, alltför ofta av oseriösa forskare för att bevisa en favorithypotes: de plockar helt enkelt ut de data som stöder hypotesen och struntar i resten.

Något spännande håller på att hända på solningsområdet. Enligt en artikel i The Independent; ”Public advice on suntanning may mean vitamin deficiency risk” håller de strikta rekommendationerna i Storbritannien på att omprövas. Tidningen har tagit del av ett ännu så länge hemligt dokument (som kanske är läckt med avsikten att testa reaktionerna) där man tydligen har insett att vi behöver en del solexponering för att få ett stärkt immunförsvar.

The time required to make sufficient vitamin D is typically short and less than the amount of time needed for skin to redden and burn. Regularly going outside for a matter of minutes around the middle of the day without sunscreen should be enough. When it comes to sun exposure, little and often is best. However, people should get to know their own skin to understand how long they can spend outside before risking sunburn under different conditions.

Kanske har de senaste årens forskning på vitamin D-området nu lyckats få upp ögonen hos några av de forskare som ligger bakom riktlinjerna – som är komiskt likartad i olika länder. I USA, Storbritannien och Sverige ser propagandan mot solen likadan ut, och i Sverige skriver t o m myndigheterna debattartiklar. Tillverkarna av solskyddskrämer kan ju glädja sig, men kanske kan inte ens deras pengar längre upprätthålla lögnerna om den livsfarliga solen. Det är dock fortfarande följande besked som gäller: No Safe Threshold for Sun or Indoor Tanning Exposure. Men folk fattar ju till slut, som med margarinbluffen.

Att effekterna av kemikalierna i solkrämerna inte är helt kända och att de möjligen kan bidra till sjukdomar som cancer är under debatt. Trots all skrämselpropaganda och trots alla solkrämer, så ökar antalet fall av hudcancer, liksom en del andra former av cancer. Som vanligt när man demoniserar en enskild faktor bör man vara misstänksam. Dels för att det är enfaldigt, för enkelt, och dels för att vi av erfarenhet kan se att man då försöker tjäna pengar på folks rädsla. Det är självklart inte bra att steka sig under solen och bli bränd, men att konsekvent undvika direkt solexponering är förmodligen farligare. Många studier indikerar att brist på solexponering (vitamin D) ger ett sämre immunförsvar och ett sämre skydd mot cancer. Propagandisterna försöker komma runt det här genom att påstå att vi får tillräckligt med vitamin D genom en balanserad kost. Men de ljuger, och försöker inte ens underbygga sina påståenden. Läs även Oliver Gillies artikel: Time to abandon this outdated view on staying out of the sun.

Och så var det statiner som tuggtabletter för friska ungdomar. Vem kan skriva bättre om det än Fat Head? Det är helt enkelt avskyvärt, och förtjänar ingen längre analys. Det handlar bara om girighet och myndigheternas totala tafatthet inför läkemedelsindustrin.

I generally think of personal-injury lawyers as the blood-sucking scum of the earth, but when the kids who take this liver poison end up with permanent muscle damage 15 years from now, I will cheer if Pfizer is successfully sued for billions of dollars. Let the greedy scum punish the greedy scum.

Fortsatt glad sommar!

Update 12/7: Go read Heliophobe Madness

Major Breakthrough in Vitamin D Research

From a public release and summary on March 7 of a forthcoming article in Nature Immunology; Vitamin D controls T cell antigen receptor signaling and activation of human T cells, by Carsten Geisler et al of the University of Copenhagen:

Scientists at the University of Copenhagen have discovered that Vitamin D is crucial to activating our immune defenses and that without sufficient intake of the vitamin, the killer cells of the immune system – T cells – will not be able to react to and fight off serious infections in the body.

Caption: When the naïve T cell recognizes foreign molecules with its T cell receptor (TCR) it sends activation signals (1) to the VDR gene. The VDR gene now starts the production of VDR (2). VDR binds vitamin D in the T cell (3) and becomes activated. Vitamin D bound to activated VDR goes back into the cell nucleus and activates the gene for PLC-gamma1 (5). PLC-gamma1 is produced (6) and the T cells can get started.

Professor Carsten Geisler from the Department of International Health, Immunology and Microbiology explains that ”when a T cell is exposed to a foreign pathogen, it extends a signaling device or ‘antenna’ known as a vitamin D receptor, with which it searches for vitamin D. This means that the T cell must have vitamin D or activation of the cell will cease. If the T cells cannot find enough vitamin D in the blood, they won’t even begin to mobilize. ”

See also:
Telegraph.co.uk; Vitamin D ‘triggers and arms’ the immune system
Scientific Amercan; Another reason vitamin D is important: it gets T cells going
Wikipedia; Immune System
Köbenhavns Universitet: D-vitamin er helt afgørende for immunforsvaret