Antibiotikaresistens

Då och då dyker det upp artiklar i våra vanliga media som tar upp ämnet antibiotikaresistens, men sällan med någon större insikt och djup i sakfrågan. Det är nog ingen överdrift att säga att folk flest inte har förstått vidden av problemet och vart vi är på väg.

En av orsakerna till den alltmer tilltagande omfattningen av antibiotikaresistens är det massiva användandet av antibiotika inom djuruppfödningen, speciellt i USA (där inga försök att stoppa det har lyckats). Men det är också så att de resistenta bakterierna frodas på våra vårdinrättningar, vilket kan verka lite konstigt eftersom man är så mån om hygienen där. Studier har visat att man har misstagit sig, och att förbättringar i städrutiner och så enkla saker som att man ska tvätta sig om händerna på inrättningar där man hanterar patienter, har förbättrat situationen betydligt.

I allt som skrivs i frågan i vanliga media får man lov att misstänka att läkemedelsindustrin har ett finger med i spelet, eftersom de menar att det är olönsamt att utveckla nya antibiotika och därför vill skjuta över det ekonomiska ansvaret för forskningen på samhället. Det är med andra ord något av en utpressningssituation för samhället. Hur som helst vill jag rekommendera följande högklassiska artikel som nyligen publicerades i The Telegraph: Why antibiotics are losing the war against bacteria. En maskinöversättning finns här.

Det ska bli spännande att se hur det går till slut, om vi hamnar i den situationen vi hade före antibiotikans inträde, eller om vi ska kunna ta fram nya effektiva läkemedel mot de resistenta bakterierna. Medan vi väntar kan vi optimera vårt immunförsvar genom ett tillräckligt intag av vitamin D och annat, och därmed kanske aldrig hamna i situationen att vi drabbas av en allvarlig infektion med resistenta bakterier.

Prostatacancer

Det utförs mängder med studier på vitamin D och hur det påverkar människans hälsa. Tyvärr utförs de flesta studierna fortfarande med alldeles för små doser. Men det tar sig, sakta men säkert. För den som missade det vill jag påminna om en lovande studie på män som hade tydliga markörer för prostatacancer. Under ett års tid fick försökspersonerna dagligen inta 4000 IU vitamin D3, och tydliga förbättringar kunde observeras, medan man som förväntat inte kunde se några negativa effekter. Det är mycket lovande resultat och man får hoppas att man går vidare med högre doser i nya studier.

Mer om den här studien och andra på Vitamin D Council: A step in the right direction: vitamin D and prostate cancer

Relaterat: Vitamin D3 supplementation (4000 IU/d for 1 y) eliminates differences in circulating 25-hydroxyvitamin D between African American and white men