Reprint: Vitamin D is Now the Most Popular Vitamin

Source: Orthomolecular Medicine News Service, January 17, 2013

by William B. Grant, Ph.D.

(OMNS Jan 17, 2013) There were 3600 publications with vitamin D in the title or abstract in 2012 according to PubMed.gov . This brings the total number of publications on vitamin D listed at PubMed to 33,800 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). This total compares to 35,100 on vitamin C or ascorbic acid, 21,700 on vitamin E, 19,100 on vitamin A, 17,600 on folate, and 12,000 on vitamin B12. However, since the beginning of 2000, there have been 20,500 publications on vitamin D but only 16,300 publications on vitamin C or ascorbic acid. Thus, vitamin D is the most popular vitamin even though strictly speaking it is not a vitamin. Instead, it is a necessary hormone that can be made in the body through the action of ultraviolet-B (UVB) light. However, it can also be obtained orally through the diet or supplements.

Top 16 Vitamin D Papers of 2012

The following list of top vitamin D papers for 2012 was selected from a search at PubMed.gov at the end of 2012. The list started out with 60 of candidate papers. This list was then sent to a panel of vitamin D researchers and advocates, who added a few more papers, then voted on the entire list. The final list has papers from a variety of health effects. Many other fine papers could not be included due to space limitations.

4,000 IU vitamin D3 was of great help during pregnancy

A topic that generated considerable interest this year was the role of vitamin D during pregnancy. In a pair of papers, researchers from the Medical University of South Carolina discussed the findings and implications of their randomized controlled trial of vitamin D supplementation during pregnancy [Hollis et al., 2012; Wagner et al., 2012]. Over 300 women were enrolled in the study. Women were assigned to take supplements containing 400, 2000, or 4000 IU/d vitamin D3 or a placebo. No adverse effects were found such as hypercalcemia or hypercalcuria. This study found that it took 4000 IU/d to raise serum 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] levels to about 40 ng/ml (To convert to nmol/l, multiple ng/ml by 2.5.), a nearly optimal level of 1,25-dihydroxyvitamin D. 1,25-dihydroxyvitamin D is the active or hormonal metabolite of vitamin D which among other things controls the expression of several hundred genes. (See Hossein-nezhad and Holick [2012] for a summary of the effects of vitamin D on fetal development.) In the study, those taking the higher vitamin D doses had significantly reduced risk of primary Cesarean section delivery and pre-eclampsia. Other adverse pregnancy outcomes occur with vitamin D deficiency such as premature delivery and low birth weight, but too few women were enrolled in this study to find statistically significant results on these conditions.

Continuation…

Subscription link http://orthomolecular.org/subscribe.html

OMNS archive link http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml

Vitamin D och koloncancer


Att vitamin D har en skyddande effekt mot olika former av cancer är välkänt. När det gäller koloncancer finns det många studier som visar att vitamin D hindrar tillväxten av cancerceller. En ny studie har gett mer information om mekanismen för denna skyddande effekt. Vitamin D visar sig ha en helt avgörande roll, liksom vitamin D receptorn (VDR), för att sakta ner inverkan av ett nyckelprotein i cancercellernas utveckling.

This protein, known as beta-catenin, which is normally found in intestinal epithelial cells where it facilitates their cohesion, builds up in large quantities in other areas of the cells when the tumour transformation begins. As a result of these changes, the protein is retained in the cell nucleus, where it facilitate the carcinogenic process, and this is the point at which vitamin D intervenes, or rather, the vitamin D receptor (VDR). ”Our study has confirmed the pivotal role of the VDR in controlling the anomalous signal that sparks off the growth and uncontrolled proliferation of colon cells which, in the final instance, ends up causing a tumour to emerge”, says Héctor Palmer, the coordinator of this study and head of the VHIO’s Stem Cells and Cancer laboratory. He continues, ”The stimulation of this receptor suppresses the action of the beta-catenin protein, intercepting the series of events that change the intestinal cell into a malignant tumour cell.”

Studien utfördes på möss, med och utan VDR, samt på koloncancerceller från människa. Studien visar att allvarlig vitamin D-brist innebär en ökad risk för mer aggressiv koloncancer, och att patienter i begynnelsefasen av denna cancerform med fördel kan behandlas med vitamin D3. När det gäller koloncancer i senare stadier fungerar inte detta då VDR har reducerats kraftigt av cancern.

I videon ovan diskuterar Dr Cedric Garland vitamin D och cancer, och speciellt en ny modell för hur cancer utvecklas; DINOMIT.

Läs mer:

Science Daily: Confirmation That Vitamin D Acts as a Protective Agent Against the Advance of Colon Cancer (citatet)
PLoS ONE: Vitamin D Receptor Deficiency Enhances Wnt/β-Catenin Signaling and Tumor Burden in Colon Cancer

Rätt näring ger hälsa och skyddar mot sjukdom

xxx


Jag läste ett inlägg på Sepp Hasslbergers blogg: The Theft of our Health Rights, som var intressant i sig själv, men det jag fastnade för speciellt var ett par videofilmer. Den första presenterar Dr Joe Prendergast som berättar engagerat om hur han upptäckte den fantastiska potentialen i vitamin D. Den andra handlar om en intervju med Dr Peter Glidden som beskriver hur otroligt ineffektiv chemoterapi mot cancer är – i 97 % av fallen har inte terapin avsedd effekt – och varför den ändå används i så stor omfattning. Han menar att man inte kan ha ett reduktionistiskt synsätt på cancer eftersom problematiken är holistisk. Jag tror han har väldigt rätt i det, och han nämner ex vis att det är a och o att ge kroppen det rätta råmaterialet genom kosten. Om varje flicka i USA tog 200 µg selen skulle man på en generation ha reducerat bröstcancer med 82 %.

Glidden är inte en helt vanligt läkare, och pallar man kan man också höra honom beskriva vad som är den 3:e vanligaste dödsorsaken i USA, och varför, i videon Death by Doctor.

Interview with John Cannell on Vitamin D


Mike Adams på Natural News
har gjort en intervju med chefen för Vitamin D Council, Dr. John Cannell (1 tim 7 min). Mycket bra och informativt!

Vitamin D Council rekommenderar 5000 IU från olika källor för vuxna. I intervjun förklarar Cannell hur oerhört väsentligt vitamin D är för vår hälsa, och att 5 -10 % av våra gener är helt beroende av en hög nivå för att kunna fungera. Han förklarar också hur solskräcken uppfanns av solskyddsindustrin.

 

Bra vitamin D-artikel

Jag blev tipsad om en väldigt bra artikel från Danmark (2009): D-vitamin, behov og mangel i Danmark ( D-vitamin, behov och brist i Danmark). Den är skriven av civilingenjören och läkaren Steen Ahrenkiel, och ger en mycket bra sammanfattning om grunderna på området och om det spektakulära fåneri som pågår inom läkeriet och den reglerande myndigheten i Danmark. Det är alltså lika urbota dumt där som i Sverige.

Bilden ovan säger egentligen allt; den visar en typisk dagsdos för några olika exponeringar av UVB-ljus från solen (1 µg = 40 IU). Den muslimska kvinnan får alltså 80 IU, den nakna killen 20 000 IU, tjejen på cykeln 10 000 IU, och damen inomhus får noll. Den högsta rekommenderade dosen för män och kvinnor i Sverige idag är 400 IU (Livsmedelsverket). Som jag många gånger tidigare har visat är vitamin D-bristen mycket utbredd i samhället, för att vi i våra moderna liv tillbringar så lite tid i solen och dessutom blaskar på solskyddsmedel alldeles för ofta. Behovet för de flesta vuxna är förmodligen ca 5 000 IU per dag, så diskrepansen är stor.

Läs mer om dessa saker i artikeln (automatöversättning här – inget vidare). Som man kan se är danskarnas vitamin D-status katastrofal.

Informationssida om vitamin D

Aktuellt:

Vitamin D går igen i diabetesforskningen som orsak till typ 1 diabetes world wide

Solkräm skadar råttors fertilitet (DN)

Art de Vany at ZURICH.MINDS

xxx

Art de Vany är en av förgrundsgestalterna inom Paleo. I det här föredraget (tot 30 min) förklarar han hur vi och vår metabolism har utvecklats från amöba till Homo Sapiens, hur vi överlevde istiderna som jägare/samlare, och att dagens europeer härstammar från en handfull individer. Till slut förklarar han hur vi kan leva hälsosamt genom att emulera våra förfäders livsstil när det gäller näringsintag, fysisk rörelse och avkoppling. Det är inte det bästa föredraget jag har sett men ändå mycket intressant och lärorikt.

Del 2.

Screena befolkningen för vitamin D

Varför dyker det upp intressanta saker när jag inte har tid att skriva om dem? Nu är det nämligen dags igen för en debattartikel på hälsoområdet, och det får bli några rader i alla fall. En grupp svenska läkare, mest kirurger, vill screena alla 60-åringar för tarmcancer. Vad är det med läkeriet egentligen? Det här är väl bra kan man tycka, det  blir mer pengar till dem som jobbar med det här och fler kan få bättre liv om deras cancer upptäcks tidigt.

Men missar man inte att se till helheten här, och vad ska man i så fall lägga pengarna på? Cancer i olika former har blivit mycket vanligare i modern tid men kan inte enbart skyllas på att vi lever längre, och vi måste se på andra faktorer som påverkar oss på ett skadligt sätt. Ett av de tydligaste sambanden med en miljöfaktor är den mellan vitamin D och olika former av cancer, däribland tarmcancer. Sedan 1980 har man i många studier sett ett tydligt samband där de med låga vitamin D-nivåer löper betydligt större risk att drabbas, och omvänt.

Visst är det bra att arbeta förebyggande, men varför börja vid 60 när det gäller cancer? Med ett så tydligt samband mellan vitamin D och cancer finns det anledning att göra fler studier och att screena folk i yngre åldrar. Vitamin D-brist är förknippat med en mängd hälsoproblem, och eftersom det är så vanligt i befolkningen ska man nog börja där om man menar något seriöst med folkhälsan.

Nu ska jag ut i solen, och jag satsar på minst 10 000 IU vitamin D.

Vitamin D guards against bowel cancer, research suggests

Higher vitamin D intake needed to reduce cancer risk

Forskning om tarmcancer