Brist på vitamin D: Låg bentäthet och MS

Med tanke på det starka sambandet mellan sjukdomen MS och vitamin D-brist, liksom det starka sambandet mellan låg bentäthet och vitamin D-brist, är det inte helt överraskande att man nu funnit ett samband mellan MS och låg bentäthet redan vid de första tecknen på MS. Här följer en översättning av en artikel från forskning.no.

Låg bentäthet hos nya MS-patienter

Nydiagnostiserade patienter med multipel skleros har låg bentäthet och ökad risk för att utveckla osteoporos.

Låg bentätheten visar sig ofta i ett tidigt skede av multipel skleros (MS). Detta är olyckligt, för låg bentäthet kan leda till benskörhet.

Forskare Stine Marit Moen vid universitetet i Oslo har mätt bentätheten hos unga patienter som nyligen diagnostiserats med MS och jämfört med jämnåriga friska försökspersoner.

Upptäckten undergräver tidigare antaganden. Överraskande nog hade MS-patienter låg bentäthet redan vid sjukdomsutbrottet. Det innebär att MS och låg bentäthet kan ha några av de samma orsakerna. Det har inte varit känt tidigare.

En gemensam nämnare
Forskare har vetat att MS-patienter, liksom många andra med en kronisk sjukdom, kan få låg bentäthet vid låg fysisk aktivitet, dålig kost och förändrade matvanor eller från mediciner som urholkar skelletet. Men nu är benhälsan mätt redan från början av sjukdomen.

– Vi talar om unga pigga människor i normal aktivitet och arbete, och utan några stora funktionshinder. Det var inte självklart att dessa skall ha låg bentäthet, säger Moen.

Utgångspunkten för studien är teorin om förhållandet mellan låga nivåer av vitamin D och risken att utveckla MS.

– Eftersom detta är en riskfaktor, letade vi efter andra konsekvenser av låg vitamin D-nivå i början av sjukdomen. Till exempel benskada, eftersom D-vitamin är viktigt för återuppbyggnaden av benvävnad, förklarar Moen.
Lågt vitamin D kan minska absorptionen av kalcium och då får kroppens byggnadsarbetare slita, för utan kalcium är det svårt för dem att bygga ben.

Låg bentäthet kan leda till benskörhet
Moen har studerat patienter i Oslo som fick MS diagnos från 2005 till 2008. Även de som hade de tidigaste möjliga tecknen på sjukdomen ingick i studien.

107 personer fick diagnosen och 99 ingick i studien. Kontrollgruppen valdes slumpmässigt ur befolkningsregistret och patienterna rekryterade dessutom själva ytterligare en kontrollgrupp som de inte var släkt med.

Bentätheten har aldrig tidigare mätts systematiskt hos unga nydiagnostiserade MS-patienter, det har tidigare varit fråga om äldre personer med långt framskriden sjukdom.

Den nya kunskapen gör det lättare att förebygga benskörhet på ett mer målinriktat sätt.

– Vi bör tänka på detta redan tidigt i processen, betonar Moen.

– Vi ska inte dramatisera, men vara mer vaksamma och förebyggande bland dem som har flera riskfaktorer. Hälsosam kost, rökavvänjning, ökad viktbärande fysisk aktivitet – allt detta bidrar till att minska risken för att utveckla osteoporos.

Att inte sola sig i glansen av vitamin D
Det finns flera gemensamma drag för MS och osteoporos. Ett av dem är den låga nivån av vitamin D – ett vitamin kroppen själv producerar när den utsätts för sol. Inte konstigt då, att förekomsten av MS ökar ju längre bort från ekvatorn man kommer.

Sjunker D-vitaminnivån ökar risken för MS. Eftersom samma vitamin påverkar bentätheten, kan bristen på det bidra till utvecklingen av både MS och osteoporos.

– Vi är inte säkra på vad som orsakar resultaten, säger Moen.

– Det kan vara D-vitaminbrist, och det  kan vara MS sjukdomen i  sig själv med inflammation, eller en genetisk disposition. Det är sannolikt att det är ett samspel mellan flera faktorer.

MS kan utvecklas på olika sätt. Nu vill Moen veta om de olika undergupperna av sjukdomen har varierande bentäthet.

– Undergrupper av MS ger olika funktionshinder hos patienter. En väg framåt är att studera olika typer av förlopp för att se hur dessa utvecklar sig även i fråga om benhälsa, säger Moen.

Reprint: Vitamin D is Now the Most Popular Vitamin

Source: Orthomolecular Medicine News Service, January 17, 2013

by William B. Grant, Ph.D.

(OMNS Jan 17, 2013) There were 3600 publications with vitamin D in the title or abstract in 2012 according to PubMed.gov . This brings the total number of publications on vitamin D listed at PubMed to 33,800 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). This total compares to 35,100 on vitamin C or ascorbic acid, 21,700 on vitamin E, 19,100 on vitamin A, 17,600 on folate, and 12,000 on vitamin B12. However, since the beginning of 2000, there have been 20,500 publications on vitamin D but only 16,300 publications on vitamin C or ascorbic acid. Thus, vitamin D is the most popular vitamin even though strictly speaking it is not a vitamin. Instead, it is a necessary hormone that can be made in the body through the action of ultraviolet-B (UVB) light. However, it can also be obtained orally through the diet or supplements.

Top 16 Vitamin D Papers of 2012

The following list of top vitamin D papers for 2012 was selected from a search at PubMed.gov at the end of 2012. The list started out with 60 of candidate papers. This list was then sent to a panel of vitamin D researchers and advocates, who added a few more papers, then voted on the entire list. The final list has papers from a variety of health effects. Many other fine papers could not be included due to space limitations.

4,000 IU vitamin D3 was of great help during pregnancy

A topic that generated considerable interest this year was the role of vitamin D during pregnancy. In a pair of papers, researchers from the Medical University of South Carolina discussed the findings and implications of their randomized controlled trial of vitamin D supplementation during pregnancy [Hollis et al., 2012; Wagner et al., 2012]. Over 300 women were enrolled in the study. Women were assigned to take supplements containing 400, 2000, or 4000 IU/d vitamin D3 or a placebo. No adverse effects were found such as hypercalcemia or hypercalcuria. This study found that it took 4000 IU/d to raise serum 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] levels to about 40 ng/ml (To convert to nmol/l, multiple ng/ml by 2.5.), a nearly optimal level of 1,25-dihydroxyvitamin D. 1,25-dihydroxyvitamin D is the active or hormonal metabolite of vitamin D which among other things controls the expression of several hundred genes. (See Hossein-nezhad and Holick [2012] for a summary of the effects of vitamin D on fetal development.) In the study, those taking the higher vitamin D doses had significantly reduced risk of primary Cesarean section delivery and pre-eclampsia. Other adverse pregnancy outcomes occur with vitamin D deficiency such as premature delivery and low birth weight, but too few women were enrolled in this study to find statistically significant results on these conditions.

Continuation…

Subscription link http://orthomolecular.org/subscribe.html

OMNS archive link http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml

Jodå, vitamin D hjälper mot luftvägsinfektioner

En svensk studie har nyligen publicerats: Vitamin D3 supplementation in patients with frequent respiratory tract infections: a randomised and double-blind intervention study (pdf-hela). Studien visar väldigt tydliga resultat för den grupp som fick 4000 IU jämfört med referensgruppen som fick placebo. En bra sammanfattning finns i en video som är sammanställd av Vitamin D Council.

The main conclusion is that vitamin D3 supplementation reduces symptoms and antibiotic consumption among patients with an increased frequency of respiratory tract infections. Thus, vitamin D3 supplementation may be an alternative strategy to reduce antibiotic use among patients with recurrent respiratory tract infections.